Responsive image

Lymphadenopathy

Phát âm

Phiên âm: /ˌlɪmfadɪˈnɒpəθi/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Bệnh hạch bạch huyết

Nghĩa tiếng Anh:
A disease affecting the lymph nodes.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: