Responsive image

Tumor

Phát âm

Phiên âm: /ˈtjuːmə(r)/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Khối u, u, bướu

Nghĩa tiếng Anh:
A swelling of a part of the body, generally without inflammation, caused by an abnormal growth of tissue, whether benign or malignant.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: