Responsive image

Spaghetti meat

Phát âm

Phiên âm: /spəˈɡeti miːt/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Thịt spaghetti

Nghĩa tiếng Anh:
Spaghetti meat (SM) is an emerging muscular abnormality affecting broiler chicken Pectoralis major muscle, whose onset and morphological characteristics were first described by Bilgili in 2015.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: