Responsive image

Hepatomegaly

Phát âm

Phiên âm: /ˌhɛpətəʊˈmɛɡəlɪ/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Chứng gan to, phì đại gan

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormal enlargement of the liver, caused by congestion, inflammation, or a tumour.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: