Responsive image

Rale

Phát âm

Phiên âm: /rɑːl/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Tiếng ran

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormal rattling sound heard when examining unhealthy lungs with a stethoscope.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: