Responsive image

Hyperlipidaemia

Phát âm

Phiên âm: /ˌhʌɪpəˌlɪpɪˈdiːmɪə/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Sự tăng lipit huyết (tình trạng có nồng độ các lipoprotein cao bất thường trong máu)

Nghĩa tiếng Anh:
(US English) Hyperlipidemia (n). (Synonym) Hyperlipaemia (n). An abnormally high level of lipids, esp cholesterol, in the blood, predisposing to atherosclerosis and other arterial diseases.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: