Responsive image

Abdominal mass

Phát âm

Phiên âm: /æbˈdɒmɪnl mas/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Khối u vùng bụng

Nghĩa tiếng Anh:
An abdominal mass is an abnormal growth in the abdomen. An abdominal mass causes visible swelling and may change the shape of the abdomen.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: