Responsive image

Fever

Phát âm

Phiên âm: /ˈfiːvər/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Bệnh sốt, cơn sốt

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormally high body temperature, accompanied by a fast pulse rate, dry skin, etc.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: