Responsive image

Prolapse

Phát âm

Phiên âm: /ˈprəʊlæps/

Từ loại: Noun & Verb

Nghĩa tiếng Việt:
Sự sa, sự trệ, tình trạng bị lệch (dạ con..); bị sa (xuống), trệ, không còn ở vị trí cũ

Nghĩa tiếng Anh:
A displacement of a part or organ of the body from its normal position, usually downwards or outwards, often resulting in it protruding from an orifice; (Of a part or organ of the body) become displaced from its normal position, especially downwards or outwards, often so as to protrude from an orifice.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: