Responsive image

Digestive disorder

Phát âm

Phiên âm: /daɪˈdʒestɪv dɪsˈɔːdə(r)/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Rối loạn tiêu hóa

Nghĩa tiếng Anh:
Signs of digestive system disease can include excessive drooling, diarrhea, constipation, vomiting or regurgitation, loss of appetite, bleeding, abdominal pain and bloating, straining to defecate, shock, and dehydration.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: