Responsive image

Cyst

Phát âm

Phiên âm: /sɪst/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Nang, u nang

Nghĩa tiếng Anh:
A thin-walled hollow organ or cavity in an animal or plant, containing a liquid secretion; a sac, vesicle, or bladder; A membranous sac or cavity of abnormal character in the body, containing fluid.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: